Systemarbete pågår
Systemet beräknas åter vara tillgängligt 11:00

För mer information, se Driftmeddelanden.

System maintenance in progress
We expect the system to be up and running by 11:00

For more information (in Swedish), see Driftmeddelanden.